+ Welzijn en zorg


Welzijn en zorg betreft een domein dat voortdurend in beweging is. Welzijnsorganisaties houden zich onder meer bezig met maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk. Zorg omvat ziekenzorg, geestelijke gezondsheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderen- en pleegzorg. Kenmerkend voor deze sector is enerzijds de grote behoefte stijgende kosten te beperken en anderzijds de zorg en welzijn decentraler te organiseren.

+ Issues