+ Onderwijs- en kennisinstellingen


Onderwijs- en kennisinstellingen houden zich bezig met kennisoverdracht, aan jongeren en studerenden of werkenden. Kennisinstellingen beogen daarnaast zelf kennis te verzamelen of onderzoek te doen op een bepaald vakgebied. Ten aanzien van de opzet en controle van de jaarrekening van onderwijs- en kennisinstellen zijn uitgebreide regelgeving en protocollen relevant.

+ Issues