+Belangenorganisaties


Belangenorganisaties behartigen de belangen veelal vanuit een maatschappelijk doel. Leden of donateurs dragen financieel bij, maar kennen ook een vorm van directe of indirect zeggenschap. Veel belangenorganisaties kennen de rechtsvorm van een vereniging of een stichting.