+ SECTOREN

Klanten van groot tot klein weten Dubois & Co. te vinden. Klanten die iets toevoegen aan onze maatschappij. En klanten die de toegevoegde waarde en betrokkenheid van Dubois & Co. waarderen. Wij hechten er veel waarde aan juist deze maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers verder te helpen met hun jaarrekening en ertoe kunnen bijdragen dat zij financieel klaar zijn voor de toekomst!

Wij zijn er trots op langdurige klantrelaties te kunnen onderhouden met toonaangevende organisaties met een mooi maatschappelijk profiel.

+ Goede doelen


Bij goede doelen gaat het om doelstellingen met een algemeen belang waar men geld, goederen of vrije tijd aan kan geven. De Nederlandse brancheorganisatie VFI hanteert een indeling met vier hoofdcategorie├źn: gezondheid, welzijn en cultuur, internationale hulp en natuur en milieu. Goede doelen kennen strikte regelgeving o.a. met betrekking tot de besteding van middelen en de verantwoording.
< MEER >

+ Belangen-organisaties


Belangenorganisaties behartigen de belangen veelal vanuit een maatschappelijk doel. Leden of donateurs dragen financieel bij, maar kennen ook een vorm van directe of indirect zeggenschap. Veel belangenorganisaties kennen de rechtsvorm van een vereniging of een stichting.
< MEER >


+ Kunst en cultuur


Kunst- en cultuur betreft een breed scala van aanbieders van kunst, zoals musea, orkesten, theaters en theatergezelschappen. Veel organisaties hebben te maken met subsidies vanuit de rijksoverheid, maar veelal ook vanuit lokale overheden. Deze stellen eisen aan de wijze waarop verantwoording is ingericht en de mate waarin derden bijdragen aan de activiteiten van de instelling.
< MEER >

+ Onderwijs-
en kennisinstellingen


Onderwijs- en kennisinstellingen houden zich bezig met kennisoverdracht, aan jongeren en studerenden of werkenden. Kennisinstellingen beogen daarnaast zelf kennis te verzamelen of onderzoek te doen op een bepaald vakgebied. Ten aanzien van de opzet en controle van de jaarrekening van onderwijs- en kennisinstellen zijn uitgebreide regelgeving en protocollen relevant.
< MEER >


+ Welzijn en zorg


Welzijn en zorg betreft een domein dat voortdurend in beweging is. Welzijnsorganisaties houden zich onder meer bezig met maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk. Zorg omvat ziekenzorg, geestelijke gezondsheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderen- en pleegzorg. Kenmerkend voor deze sector is enerzijds de grote behoefte stijgende kosten te beperken en anderzijds de zorg en welzijn decentraler te organiseren.
< MEER >

+ Ontwikkelings-
samenwerking


Ontwikkelingssamenwerking heeft ten doel in ontwikkelingslanden burgers en instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en zo een hogere levensstandaard te bereiken. Ontwikkelingssamenwerking is actief op terreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, landbouw, natuur en infrastructuur.
< MEER >


+ MKB


Het Midden en Kleinbedrijf is een verzamelbegrip voor ondernemingen tot ongeveer 250 medewerkers. In de activiteiten en karakteristiek zijn er veel soorten en maten ondernemingen. Vanaf een bepaalde omvang en bepaalde criteria is accountantscontrole van de jaarrekening verplicht. Een nieuwe categorie klanten betreft sociaal ondernemers die ondernemen ook om de wereld te verbeteren.
< MEER >