+ PARTNES MVO

Partner de Groene Zaak
Dubois & Co. omarmt de business principles van de Groene Zaak:
  1. Neem een duurzaam verdienmodel als uitgangspunt
  2. Verminder afval en verspilling
  3. Neem ketenverantwoordelijkheid
  4. Zet in op maximale energiereductie en gebruik duurzame energie
  5. Zet je in voor nieuwe, duurzame financieringsmodellen
  6. Bouw aan duurzaam leiderschap
Partner van de Groene Zaak
Partner MVO Nederland
Dubois & Co. is partner van MVO Nederland. Om partner te kunnen zijn stelt MVO-Nederland een aantal voorwaarden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet onder meer een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering en verankerd zijn in alle bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt van aangesloten partners verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook bij andere organisaties stimuleren.
MVO Nederland