+ DOCUMENTEN MVO

Gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Ons handelen op het gebied van MVO hebben wij vastgelegd in een gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het geeft inzicht in ons doen en denken over thema's als integriteit, winst en onze stakeholders, mens en medezeggenschap, maatschappij en milieu. < MEER >

Sociaal statuut en eigen cao
De grondslagen van ons sociaal beleid zijn vastgelegd in een sociaal statuut. Ons streven is een levende en lerende organisatie te creëren die gericht is op de ontwikkeling van zowel de organisatie als geheel als van de betrokken individuen. Het sociaal statuut hangt samen met een unieke bedrijfs-cao. Deskundigen kenmerken het sociaal statuut en de cao als sociaal en innovatief en een voorbeeld voor andere ondernemingen. < MEER >

Maatschappelijk jaarverslag 2013
Op de dag van de duurzaamheid publiceren Dubois en Van Tunen het maatschappelijk verslag. In het verleden was het maatschappelijk verslag vooral voor intern gebruik en de verantwoording naar medewerkers en de ondernemingsraad. We denken dat dit een goed moment is om ons ook naar buiten te verantwoorden over onze prestaties op het gebied van people, planet en profit. Suggesties of ideeën van gebruikers zijn uiteraard welkom! < MEER >

dubois + co = de maatschappelijk verantwoorde accountant
Dubois en co is een maatschappelijk betrokken accountantskantoor. De mensen van Dubois combineren een scherp oog voor cijfers met een hart dat klopt voor een wereld die beter in balans is. Het kantoor werkt professioneel en met passie voor ondernemingen, instellingen voor welzijn, cultuur, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en voor vakbonden en milieuorganisaties. Hoe kijken ze naar de toekomstplannen voor de accountancy? En zijn ze er zelf klaar voor? < MEER >

Overzicht maatschappelijke nevenfuncties
Dubois & Co. stimuleert medewerkers maatschappelijke nevenfuncties, zoals bestuursfuncties en docentschappen, te vervullen onder andere door hiervoor werktijd beschikbaar te stellen. In het kader van een optimale transparantie treft u in bijgaand overzicht welke medewerkers welke maatschappelijke functies vervullen. < MEER >