+ MVO

Duurzaam vanaf de start
Sinds het begin van deze eeuw bestaat er een toenemende belangstelling voor het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor Dubois & Co. is MVO geen modegril. Het vormt al vanaf de oprichting de kern van onze bedrijfsfilosofie. U merkt het, omdat u te maken krijgt met betrokken en gemotiveerde accountants. De maatschappij merkt het, omdat wij bewust omgaan met het milieu en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Wij merken het zelf, omdat MVO bijdraagt aan een prettige cultuur en persoonlijke aandacht voor elkaar.

Evenwichtige beloningsstructuur
Medewerkers hebben een belangrijke bijdrage bij de realisatie van de winst en en delen hierin dus ook in ruime mate mee. Dubois & Co. streeft ernaar dat vennoten een maatschappelijk verantwoord inkomen hebben, dat zich qua omvang richt op het maximum in de publieke sector (de WNT). In dat opzicht onderscheiden wij ons duidelijk van andere accountantsorganisaties. Dit betekent ook dat onze tarieven bescheiden kunnen zijn ten opzichte van wat gebruikelijk is in onze branche.

Sterke medezeggenschap en inspraak
Dubois & Co. kent een ondernemingsraad met veel ruimere bevoegdheden dan in de Wet op de Ondernemingsraden is vastgelegd. Belangrijke besluiten zoals de benoeming van vennoten, fusies of samenwerking of een verhuizing vereisen bovendien de instemming van tweederde van alle medewerkers tijdens een kantoorvergadering.

Diversiteit in de praktijk
Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van ons personeelsbestand. En wij slagen hierin. De diversiteit van ons personeelsbestand is aanzienlijk en wijkt in positieve zin af van het gemiddelde in onze sector.

Maatschappelijke nevenfuncties
Dubois & Co. stimuleert medewerkers maatschappelijke nevenfuncties, zoals bestuursfuncties en docentschappen, te vervullen onder andere door hiervoor werktijd beschikbaar te stellen. Dergelijke ervaringen maken onze medewerkers wijzer en geven hen een bredere kijk op de maatschappij.

Modern milieubeleid
Ons inkoopbeleid is gericht op een minimalisering van de belasting van het milieu. Wij maken gebruik van groene stroom, de catering en lunch is grotendeels biologisch en wij printen op FSC-papier. Bij het autogebruik vragen wij onze medewerkers een auto te kiezen uit de minst milieubelastende categorie, regelmatig te carpoolen of gebruik te maken van het openbaar vervoer.