+ KWALITEIT EN KLACHTENREGELING

Kwaliteit
Onze controle- en rapporteringsmethodiek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Wij hebben een risicogebaseerde controle-aanpak en een volledig digitale dossiervorming. Deze is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie en is afgestemd op de meest recente wet- en regelgeving.

Klachtenregeling
Kwaliteit van onze dienstverlening is voor ons van groot belang. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. < MEER >

Klokkenluidersregeling
Bij Dubois & Co. is een klokkenluidersregeling van kracht, met betrekking tot het omgaan met een vermoeden van een misstand. < MEER >