+ HISTORIE

Kritisch en onafhankelijk
Rien Dubois en tien collega's zijn de grondleggers van Dubois & Co. Zij werken tot 1977 bij Pelser, Hamelberg, Van Til & Co. (PHT). PHT kiest voor een strategie van verdere schaalvergroting, hetgeen leidt tot aansluiting bij het huidige KPMG. Dit is een richting die Rien en zijn collega's niet wenselijk vinden. Zij hebben juist een sterke behoefte op een maatschappelijke manier met het accountantsvak bezig te zijn. Daarbij zorgen advieswerkzaamheden voor onder meer de vakbeweging en ondernemingsraden soms tot (mogelijke) conflicten met de werkzaamheden die voor (grotere) ondernemingen verricht worden. Het komt voordat Rien Dubois een ondernemingsraad moet adviseren waar een collega-vennoot van PHT de ondernemer vertegenwoordigt. Een kritisch-onafhankelijke visie op de maatschappij en ons vak vormt nog steeds een belangrijk kenmerk van Dubois & Co.

Overstap vanuit een groot kantoor
Een zelfstandige positie vormt één van de belangrijkste redenen om uit de maatschap PHT te treden. Samen met de tien collega's begint Rien op 1 september 1977 een eigen kantoor onder de naam Accountantskantoor Dubois. Na het afstuderen van Aad van Klaren als registeraccountant gaat het kantoor in 1980 verder als Dubois & Co. Registeraccountants. Ook vandaag de dag maken collega's de stap vanuit de grote accountantskantoren naar Dubois & Co.

Kernactiviteit: controle en advies
Dubois & Co. start als accountantskantoor, zonder afzonderlijke beroepsgroepen voor fiscale advisering, organisatieadvies en administratieve dienstverlening. Vanaf 1985 komen er fiscalisten bij het kantoor werken. En vanaf 1992 worden Cees Izeboud en Ruud Sporrel aan de maatschap toegevoegd, samen met een aantal adviseurs. Zij verrichten advieswerkzaamheden onder de naam Izeboud Sporrel organisatieadviseurs. Ruim 10 jaar geleden is zowel de fiscale als de organisatieadviespraktijk als zelfstandig organisatieonderdeel gestopt en sindsdien is Dubois weer terug bij de kern: controle en advies op het gebied van financiën. Sinds het begin van deze eeuw heeft Dubois & Co. de administratieve dienstverlening ondergebracht bij Van Tunen & Partners.

Medezeggenschap vanaf de start
Een sterke medezeggenschap vormt al vanaf de start van Dubois & Co. een belangrijk element in de samenwerking binnen kantoor. Dit vanuit de overtuiging dat medezeggenschap een belangrijk goed is voor de cultuur, samenhang en betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers hebben belangrijke invloed op en inspraak in het beleid van Dubois & Co. Direct in de vorm van kantoorvergaderingen waarin alle medewerkers zitting hebben en indirect via een ondernemingsraad met ruime bevoegdheden.

Betrokken vennoten
Vanaf 1977 zijn verschillende vennoten toegetreden en ook weer uitgetreden. In 1992 is Rien Dubois uitgetreden, Aad van Klaren eind 2010 en Cor Offerman medio 2011. Per 2011 zijn er vier nieuwe vennoten benoemd: Arjan Buteijn, Gido Visser, Jos Stengs en Marco Huijbregts. Zij zetten met passie de visie voort die de grondleggers bij de start van Dubois hebben meegenomen: een betrokken accountantskantoor, met een sterke affiniteit voor not-for-profit organisaties en maatschappelijke ondernemingen.