+ DUBOIS & CO. BETROKKENHEID TELT

Dubois & Co. heeft al sinds 1977 ervaring met de controle van jaarrekeningen en de advisering van besturen, directies en ondernemingsraden. Wij doen dit op een betrokken manier en op een hoog vaktechnisch niveau.

Onze maatschappelijk-sociale betrokkenheid komt tot uiting in een kantoor waarvan de medewerkers in hoge mate betrokken zijn bij de eigen organisatie en de klanten. Onze klantenportefeuille versterkt dit nog, zodat binnen kantoor een cultuur ontstaat waar collegialiteit, inspraak, en persoonlijke aandacht voor medewerkers voorop staat. Onze medewerkers waarderen dit. U zult dit waarderen!

+ ORGANISATIE


Als middelgroot accountantskantoor kent Dubois & Co. korte lijnen, weinig overhead en een efficiƫnte aanpak. Dit merkt u aan onze flexibele dienstverlening en de goede bereikbaarheid van uw contactpersonen. U merkt het ook aan onze gunstige tariefstelling. De groeiende maatschap - met vier vennoten en nu rond veertig medewerkers - kent een fraaie thuisbasis nabij het Vondelpark.
< MEER >

+ MENSEN


Bij Dubois & Co. werken mensen met een verhaal. Mensen met een brede ervaring en met passie. Op onze website stellen diverse medewerkers zich aan u voor, met een foto en met een persoonlijk verhaal.
< MEER >

+ SAMENWERKING


Onze filosofie is dat wij doen waar wij goed in zijn: de controle van uw jaarrekening. En in het verlengde daarvan onze natuurlijke adviesfunctie. Bewust verwijzen wij u bij andere vragen door naar een breed netwerk van deskundigen. Hierdoor kunnen wij onze controleopdrachten onafhankelijk kritisch blijven uitvoeren.
< MEER >

+ MVO


Maatschappelijk verantwoord onderneme (MVO) vormt al vanaf de oprichting de kern van onze bedrijfsfilosofie. U merkt het, omdat u te maken krijgt met betrokken en gemotiveerde accountants. De maatschappij merkt het, omdat wij bewust omgaan met het milieu en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Wij merken het zelf, omdat MVO bijdraagt aan een prettige cultuur en persoonlijke aandacht voor elkaar.
< MEER >

+ HISTORIE


De impuls voor de oprichting van Dubois & Co. ligt in 1977. De oprichters willen niet mee in de schaalvergrotingen in de richting van de de big four, maar willen een eigen betrokken en maatschappelijke aanpak. Met klanten die andere doelen voorstaan dan winstmaximalisatie.
< MEER >