Jouw loopbaan

Loopbaan
Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring stroom je in als assistent accountant. Je kunt bij ons instromen als schoolverlater na de middelbare school, na een bachelor accountancy of bedrijfseconomie of na een masterstudie accountancy of bedrijfseconomie. Onze assistent accountants studeren duaal en combineren werken met een studie op de vrijdag. Gemiddeld zet je in drie à vier jaar een volgende loopbaanstap. Uiteraard is dit geen harde richtlijn. Wij denken graag met jou mee over het tempo van studeren waarbij jij je prettig voelt en optimaal kan functioneren en studeren. Uiteindelijk kom je in de rol van controleleider waarin je de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het goed afronden van een controle. In deze fase ben je al RA of studeer je bijna af.

Tools voor ontwikkeling
Het speerpunt van ons personeelsbeleid is persoonlijke ontwikkeling. Zelfkennis en een actieve leerhouding zijn belangrijk om je effectief te bewegen binnen de accountancy. Aan ons als werkgever de uitdaging om passende leermogelijkheden te bieden en een leerklimaat te creëren waarin jij tot ontplooiing kan komen. Wij scheppen een gunstig leerklimaat door feedback, coaching, training (on the job) en opleiding. Iedere collega kan werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin je zelf aan kunt geven welke doelen jij wilt behalen en welke kennis of vaardigheden je daarvoor nodig hebt.

De klanten bedienen wij met onze controleteams. De controleteams bestaan uit medewerkers met verschillende ervaringsniveaus. Zo word je altijd begeleid door een meer ervaren collega. Met meer dan vijftien registeraccountants in onze controlepraktijk is het deskundigheidsniveau zeer hoog. Het leren van en met elkaar is heel belangrijk in een loopbaan als accountant waarin je je continu moet blijven ontwikkelen.

Ontwikkeling en groei
Bij ons ligt de focus op de sterke kanten van onze medewerkers. Wij kijken daarbij naar jouw talent, drijfveren en ambitie en passen jouw loopbaan daar waar mogelijk op aan. Wij hebben veel kleine en middelgrote klanten waardoor je snel met alle facetten van het controleproces in aanraking komt. Om jouw ontwikkeling te faciliteren hebben wij zowel een vaktechnisch als competentiegericht opleidingsprogramma. Wij hebben ook een gunstige studiekostenregeling. Wij bieden je bijvoorbeeld ruim de tijd om de studie te volgen en ook om examens voor te bereiden en af te leggen.