Dubois als werkgever

Maatschappelijke betrokkenheid
Bij Dubois & Co. combineren wij maatschappelijke betrokkenheid met een scherp oog voor cijfers. Wij zoeken collega’s die de maatschappij een warm hart toedragen en plezier in het werk het allerbelangrijkst vinden. Wist je dat je hier 36 uur per jaar krijgt om je in te zetten voor de maatschappij?

Bij ons tref je een team van professionals die hun vak serieus nemen en kwaliteit leveren. Bij ons zijn collegialiteit en medezeggenschap vanzelfsprekend en de collega’s kennen elkaar allemaal. Je bent van harte welkom om eens langs te komen op ons prachtige kantoor in Amsterdam Oud-Zuid.

Teams en collega’s
Wat het leukste is aan het werken bij Dubois zijn de collega’s. Wij hebben hart voor elkaar en helpen elkaar waar mogelijk en nodig. De groep is erg divers en bestaat uit jong en oud, een mix van culturele achtergronden en mannen en vrouwen. Neem een kijkje bij ‘Onze mensen. Wij zijn met elkaar één team dat elkaar regelmatig treft voor een borrel of een uitje.

Uitdagende controles bij mooie klanten
Onze kerntaak is de controle van jaarrekeningen en wij doen dan ook voornamelijk controle-opdrachten bij een diversiteit aan klanten. Wij kennen een uitdagende klantenportefeuille van maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Dubois & Co. slaagt erin haar missie waar te maken: ‘wij doen graag leuke opdrachten met leuke collega’s bij leuke klanten’. Continuïteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn ons primaire streven. Onze missie draagt bij aan een sfeer en cultuur waarbij betrokkenheid, collegialiteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Het gaat bij ons vooral om de mens..

Eigen verantwoordelijkheid en  medezeggenschap
De medewerkers vormen Dubois & Co, en er is een hoge mate van betrokkenheid bij het beleid. Deze betrokkenheid bestaat uit instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen voor iedere medewerker in onze kantoorvergaderingen. De inspraak op organisatieniveau komt tot stand in de medezeggenschapsraad die bij ons ruimere bevoegdheden kent. Naast inspraak in het beleid wordt betrokkenheid bij het dagelijks werk gestimuleerd en gewaardeerd. Wij nodigen onze collega’s uit mee te denken, mee te praten en regelmatig ook mee te beslissen.