+ DISCLAIMER

Algemeen
De inhoud van deze internetsite is met grote zorg tot stand gekomen. Hoewel zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. De aanwezige informatie op deze site is bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en is niet uitputtend. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met Dubois & Co. Registeraccountants te Amsterdam. De gegevens van de internetsite kunnen niet beschouwd worden als een vervanging van een advies of een oordeel van Dubois & Co. in Amsterdam.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Dubois & Co. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van deze internetsite. Bovendien moet de bezoeker zich realiseren dat bepaalde links op deze internetsite kunnen leiden naar informatie die wij niet aanbieden of onderhouden. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie zijn de makers niet aansprakelijk.

Rechten
Het auteursrecht van deze internetsite berust bij Dubois & Co. Het is niet toegestaan iets van deze internetsite te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel op enige wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Dubois & Co. Registeraccountants, behalve als deze informatie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is.

NIeuwsberichten, artikelen en publicaties op deze internetsite dienen slechts ter ondersteuning van de informatie over Dubois & Co. Registeraccountants. De rechten van de geplaatste artikelen blijven bij de uitgever.

Privacy
Dubois & Co. houdt zich aan Wet bescherming persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze internetsite.

De internetsite is voortdurend in ontwikkeling. Suggesties en foutmeldingen kunt u doorgeven aan: webmaster@dubois.nl.

© 2015 Dubois & Co. Registeraccountants te Amsterdam, alle rechten voorbehouden.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.