+ ADVIES

Natuurlijk advies
Bij de controle van uw jaarrekening is Dubois & Co. intensief bezig met uw cijfers, uw administratieve organisatie en uw interne beheersing. Daarnaast hebben wij veel klanten in vergelijkbare sectoren en zijn wij dicht betrokken op nieuwe regelgeving en externe ontwikkelingen. Wij hebben dagelijks te maken met onderwerpen als het CBF-keurmerk, MFS-II, de Wet Normering Topinkomens of bijvoorbeeld de Richtlijnen 640 of 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarom mag u van ons verwachten dat wij u hierover adviseren, reactief én proactief. Als sparring partner, vanuit een onafhankelijk-kritische blik. Dat is onze natuurlijke adviesfunctie.

Bedrijfseconomisch advies
Op basis van uw vragen en wensen kunnen wij u adviseren over een breed scala aan bedrijfseconomische onderwerpen, zoals:

- de planning & control cyclus
- de inrichting van de administratie
- de administratief-organisatorische processen en interne beheersing
- herinrichting en optimalisatie van geautomatiseerde systemen
- begeleiding financiële kant van fusies of overnames
- de governancestructuur en de toepassing van de governance code

Interimopdrachten
De inzet van interim financials kan de oplossing bieden voor een tijdelijke onderbezetting of juist piekbelasting bij de financiële functie, maar kan ook een belangrijke impuls zijn voor de realisatie van organisatieveranderingen, de invoering van nieuwe werkwijzen of het oplossen van een continuïteitsbedreigende crisis. U kunt van de inzet van een controller of financieel directeur voor kortere of langere duur gebruik maken, frequent of minder frequent. Geheel naar uw behoefte.

Ondernemingsraadadvies
Vanuit een lange historie voert Dubois & Co. adviesopdrachten uit voor ondernemingsraden bij uiteenlopende vraagstukken, met name bij adviesaanvragen op het gebied van reorganisaties, fusies en overnames, strategische (meerjaren)plannen en herfinancieringen. Wij verzorgen ook cursussen financieel beleid voor ondernemingsraden.

+ ADVIESAANPAK

Betrokken bij uw organisatie en uw adviesvraag
Klanten kiezen de dienstverlening van Dubois & Co. omdat wij oprecht betrokken zijn bij uw organisatie. Klanten doen enerzijds een beroep op onze deskundigheid op het terrein van jaarrekeningen en financieel management en anderzijds op onze vaardigheid ingewikkelde problemen in eenvoudige termen te structureren en op te lossen.

Praktische adviezen van goede kwaliteit
Dubois & Co. levert adviezen van hoge kwaliteit. Kwaliteit dankzij zowel theoretisch kundige als praktisch ervaren adviseurs. Wij maken daarbij gebruik van beproefde instrumenten en adviesmethoden. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van de analyse en het advies van belang. Ook de acceptatie van de oplossing en de wijze van invoering van het advies bepalen het succes. Dubois & Co. maakt gebruik van een aantal methoden en instrumenten om u op een efficiënte en transparante wijze van dienst te kunnen zijn.

Adviesproducten

Advieswerkzaamheden
Adviesrol passend bij de vraag
In overleg met u bepalen wij welke rol het beste past bij uw organisatie en bij het probleem dat wij moeten aanpakken. Afhankelijk van de situatie en de opdracht ligt de nadruk op formuleren, begeleiden, sturen, opleiden, dan wel op projectmanagement.