+ DIENSTEN

Dubois & Co. heeft als kernactiviteit de controle van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen. Verder adviseren wij een groot aantal besturen en directies en benaderen ondernemingsraden ons voor adviezen op bedrijfseconomisch gebied. Administratieve dienstverlening bieden wij aan vanuit het aan ons gelieerde administratiekantoor Van Tunen & Partners.

Wij hebben binnen onze kantoororganisatie bewust geen andere beroepsgroepen zoals fiscalisten, juristen en actuarissen. Wel hebben wij een groot netwerk van deskundigen met specialistische vakkennis van die sectoren waarin wij ook met name actief zijn. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij onze opdrachtgever steeds de meest passende deskundige voorstellen. Uiteraard vervullen wij voor u een coördinerende rol in de communicatie zodat wij u wel het gemak van een ‘one-stop-shopping’ kunnen bieden.

+ controle


Bij de controle van jaarrekeningen en financiële verantwoordingen hoort ook de natuurlijke adviesfunctie van de accountant. De vaktechnische kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening staan daarbij vanzelfsprekend centraal.
< MEER >

+ advies


Wij kunnen u adviseren over een breed scala aan bedrijfseconomische onderwerpen, zoals uw planning & control cyclus, de inrichting van uw administratie, de administratief-organisatorische processen en interne beheersing, de herinrichting en optimalisatie van geautomatiseerde systemen de begeleiding financiële kant van fusies of overnames of de governancestructuur en de toepassing van de governance code
< MEER >